Обука на заварувачи

Велдер компани организира обука и сертифицирање на заварувачи од Сертифициран Интернационален Инженер за заварување ( IWE) со долгогодишно искуство во заварувањето. Сите заинтересирани кандидати или компании може да се пријават на sales@machines-equipment.com Обуките ќе се изведуваат согласно барањата на стандардот за сертифицирање на заварувачите EN 9606 и според насоките од Интернационалниот институт за заварување. Обуките ќе бидат за следните постапки
- 111 ( РЕЛ)
- 135/136 (МИГ/МАГ)
- 141 (ТИГ)
- 121 (ЕПП)

Друштво за трговија и услуги Велдер компани ДООЕЛ Скопје

Скопје, Македонија

Ул.Козле 20 бр.3

тел:  +38971255827

email: sales@machines-equipment.com

Сметка: 300000004532652

© 2023 by Success Consulting. Proudly created with Wix.com and Welder