top of page

Кои типови на метал може да се заваруваат со МИГ/МАГ постапката за заварување ?

MIG/MAG заварувањето, што значи Метален инертен гас (MIG) или Метален активен гас (MAG), е разновиден процес на заварување погоден за широк опсег на метали. Видовите метали што може да се заварат со помош на MIG/MAG заварување вклучуваат:

  • Јаглероден челик: Ова е еден од најчестите метали заварени со помош на процесот MIG/MAG.  • Нерѓосувачки челик: MIG/MAG заварувањето најчесто се користи за заварување на нерѓосувачки челик, вклучувајќи аустенитни, феритни и мартензитни оценки.

  • Алуминиум и неговите легури: MIG/MAG заварувањето може да се користи за заварување на алуминиум и неговите легури, иако бара специјализирана опрема и техники поради високата топлинска спроводливост на алуминиумот.

  • Бакар и бакарни легури: MIG/MAG заварувањето може да се користи и за заварување на бакар и неговите легури, како што се месинг и бронза.

  • Никел и легури на никел: Некои легури на никел, како што се Инконел и Монел, може да се заварат со помош на процесите на заварување MIG/MAG.

  • Микро легирани челици со висока јакост ( (HSLA): MIG/MAG заварувањето е погодно за заварување на разни челици со висока цврстина, вклучително и HSLA челици кои вообичаено се користат во конструкции и автомобилски индустрија  • Други метали: MIG/MAG заварувањето може да се користи и за заварување на други метали како што се титаниум и разни егзотични легури, под услов да се користат соодветни заштитни гасови и параметри за заварување.

Важно е да се забележи дека специфичните параметри за заварување, вклучувајќи ги заштитните гасови, составот на жицата и техниките на заварување, може да варираат во зависност од металот што се заварува. Затоа, од суштинско значење е да се изберат соодветни потрошни материјали за заварување и поставки за конкретниот метал што се заварува за да се постигнат оптимални резултати.

52 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page