top of page

Latest News

Mar 17, 2023

Зошто електронскиот документ менаџмент систем е толку значаен за бизнисот ?

За што е DMS?
DMS служи за воспоставување бизнис кој не се базира на хартија. Бизнисот без хартија значи дека целиот животен циклус на документот се одржува електронски и без потреба од печатење на хартија во секое време.

Зошто електронскиот документ менаџмент систем е толку значаен за бизнисот ?

Read More
bottom of page